ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ ӨӨРЧЛӨХ ХҮСЭЛТ

1.ЗЭЭЛДЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ2.ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

3.ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ
Чингис Хаан Банкны харилцагч миний тус банкнаас авсан зээлийн эргэн төлөлтөд Ковид-19 вирусын хорио цээрийн хязгаарлалтаас шалтгаалан санхүүгийн бэрхшээл учирсан тул зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг минь шийдвэрлэж өгнө үү.

Таны гаргасан хүсэлт холбогдох зохицуулагч байгууллагын тушаал шийдвэрийн дагуу хэрэгжих ба таны хүсэлт баталгаажсан талаар банк таньд мэдэгдэх болно.